Bộ lọc sản phẩm

Datsolar

Máy biến đổi tĩnh điện Growatt công suất 80kW Model MAX80KTL3-LV

Mã sản phẩm: MAX 80KTL3 LV Mô tả sản phẩm Bộ hòa lưới Growatt MAX 80KTL3 LV –   Sử dụng trong mạng điện 3 pha, –       Tích hợp sẵn card WIFI cho phép theo dõi từ xa qua Internet –       Công suất đầu vào cực đại từ pin ... Read moreMáy biến đổi tĩnh điện Growatt công suất 80kW Model MAX80KTL3-LV
 • Công suất: 80kW
 • Hãng: Growatt
Xem thêm
Datsolar

Máy biến đổi tĩnh điện Growatt công suất 70kW Model MAX70KTL3-LV

Mã sản phẩm: MAX 70KTL3 LV Mô tả sản phẩm Bộ hòa lưới Growatt MAX 70KTL3 LV –   Sử dụng trong mạng điện 3 pha, –       Tích hợp sẵn card WIFI cho phép theo dõi từ xa qua Internet –       Công suất đầu vào cực đại từ pin ... Read moreMáy biến đổi tĩnh điện Growatt công suất 80kW Model MAX80KTL3-LV
 • Công suất: 70kW
 • Hãng: Growatt
Xem thêm
Datsolar

Máy biến đổi tĩnh điện Growatt công suất 60kW model: MAC 60KTL3-X LV

Mã sản phẩm: MAC 60KTL3-X LV Mô tả sản phẩm Bộ hòa lưới Growatt MAC 60KTL3-X LV         Sử dụng trong mạng điện 3 pha,         – Tích hợp sẵn card WIFI cho phép theo dõi từ xa qua Internet         – Công suất đầu vào ... Read moreMáy biến đổi tĩnh điện Growatt công suất 80kW Model MAX80KTL3-LV
 • Công suất: 60kW
 • Hãng: Growatt
Xem thêm
Datsolar

Máy biến đổi tĩnh điện Growatt công suất 50kW model: MAC50K TL3-X LV

Mã sản phẩm: 50KTL3-X LV Mô tả sản phẩm Bộ hòa lưới Growatt MAC 50KTL3-X LV         Sử dụng trong mạng điện 3 pha,         – Tích hợp sẵn card WIFI cho phép theo dõi từ xa qua Internet         – Công suất đầu vào cực ... Read moreMáy biến đổi tĩnh điện Growatt công suất 80kW Model MAX80KTL3-LV
 • Công suất: 50kW
 • Hãng: Growatt
Xem thêm
Datsolar

Máy biến đổi tĩnh điện Growatt công suất 15kW model 15000TL3-S

Mã sản phẩm: Growatt 15000TL3-S Mô tả sản phẩm Bộ hòa lưới Growatt 15000TL3-S         Sử dụng trong mạng điện 3 pha,         – Tích hợp sẵn card WIFI cho phép theo dõi từ xa qua Internet         – Công suất đầu vào cực đại từ ... Read moreMáy biến đổi tĩnh điện Growatt công suất 80kW Model MAX80KTL3-LV
 • Công suất: 15kW
 • Hãng: Growatt
Xem thêm
Datsolar

Máy biến đổi tĩnh điện Growatt công suất 10kW model 10000TL3-S

Mã sản phẩm: 10000TL3-S Mô tả sản phẩm Bộ hòa lưới Growatt 10000TL3-S         Sử dụng trong mạng điện 3 pha,         – Tích hợp sẵn card WIFI cho phép theo dõi từ xa qua Internet         – Công suất đầu vào cực đại từ pin ... Read moreMáy biến đổi tĩnh điện Growatt công suất 80kW Model MAX80KTL3-LV
 • Công suất: 10kW
 • Hãng: Growatt
Xem thêm
Datsolar

Máy biến đổi tĩnh điện Growatt công suất 8kW model 8000MTL-S

Mã sản phẩm: 8000MTL-S Mô tả sản phẩm Bộ hòa lưới Growatt 8000MTL-S         Sử dụng trong mạng điện 1 pha,         – Tích hợp sẵn card WIFI cho phép theo dõi từ xa qua Internet         – Công suất đầu vào cực đại từ pin ... Read moreMáy biến đổi tĩnh điện Growatt công suất 80kW Model MAX80KTL3-LV
 • Công suất: 8kW
 • Hãng: Growatt
Xem thêm
Datsolar

Máy biến đổi tĩnh điện công suất 25kW model: MID25K TL3-X

  Mã sản phẩm: MID 25KTL3-X Mô tả sản phẩm Bộ hòa lưới Growatt MID 25KTL3-X         Sử dụng trong mạng điện 3 pha,         – Tích hợp sẵn card WIFI cho phép theo dõi từ xa qua Internet         – Công suất đầu vào cực ... Read moreMáy biến đổi tĩnh điện Growatt công suất 80kW Model MAX80KTL3-LV
 • Công suất: 25kW
 • Hãng: Growatt
Xem thêm
Datsolar

Máy biến đổi tĩnh điện công suất 20kW model: MID20K TL3-X

Mã sản phẩm: MID 20KTL3-X Mô tả sản phẩm Bộ hòa lưới Growatt MID 20KTL3-X         Sử dụng trong mạng điện 3 pha,         – Tích hợp sẵn card WIFI cho phép theo dõi từ xa qua Internet         – Công suất đầu vào cực đại ... Read moreMáy biến đổi tĩnh điện Growatt công suất 80kW Model MAX80KTL3-LV
 • Công suất: 20kW
 • Hãng: Growatt
Xem thêm
Datsolar

Máy biến đổi tĩnh điện Growatt công suất 6kW model MIN6000TL-X

Mã sản phẩm: MIN 6000TL-X Mô tả sản phẩm Bộ hòa lưới Growatt MIN 6000TL-X (1 pha, 2MPPT)         –  Sử dụng trong mạng điện 1 pha,          – Tích hợp sẵn card WIFI cho phép theo dõi từ xa qua Internet          – Công suất đầu vào cực đại từ pin mặt trời: 8100Wp          – Điện áp ... Read moreMáy biến đổi tĩnh điện Growatt công suất 80kW Model MAX80KTL3-LV
 • Công suất: 6kW
 • Hãng: Growatt
Xem thêm